Dobczyce: Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych: "Hej, Kolęda, Kolęda...!"

22 Stycznia 2017, 15:00 -19:00

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe są ważnym elementem kultury ludowej, a kolędowanie i obrzędowość kolędnicza wpisują się w wielowiekową polską tradycję.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach zapraszają dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy kolędnicze działające na terenie powiatu myślenickiego, prezentujące autentyczne formy kolędowania charakterystyczne dla regionu, z którego się wywodzą, do udziału w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Hej Kolęda, Kolęda..!.”.

Przegląd odbędzie się 22 stycznia 2017 roku o godz. 15:00 w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, przy ul. Szkolnej 43. Poprzedzi go wspólne kolędowanie przy szopce oraz korowód kolędniczy z Rynku do RCOS-u. Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2017. Wszystkie informacje o Przeglądzie dostępne są na stronie internetowej www.mgokis.dobczyce.pl

Komentarze

Poinformuj o komentarzach