Pcim: Warsztaty szycia tradycyjnego stroju Kliszczackiego

30 Czerwca 2017, 9:00 -10:00

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu odbywają się zajęcia w ramach których powstaje tradycyjny strój górali Kliszczackich.

- Projekt trwa od stycznia do grudnia bieżącego roku i bierze w nim udział kilka pań. Większość z nich pochodzi z gminy Pcim, część z bardziej odległych terenów ziemi kliszczackiej. Podczas spotkań nie tylko w sposób interesujący spędzają wolny czas, ale przede wszystkim tworzą tradycyjny strój ludowy od podstaw i zyskują cenne umiejętności rękodzielnicze, których obserwujemy obecnie coraz większy deficyt – mówi Michał Hodurek, dyrektor GOKiS Pcim.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach