Mistrzowie Speed Balla w Dobczycach

21 Sierpnia 2017, 10:30 -15:00

21 sierpnia 2017 w Dobczycach zjawią się najlepsi na świecie zawodnicy speed-ball z reprezentacji egipskiej. Członkowie klubu Heliopolis Sporting Club w Kairze przyjeżdżają na wizytę studyjną w ramach której odbędzie się spotkanie z Burmistrzem Pawłem Machnickim, pokaz gry w wykonaniu najlepszych zawodników oraz trening z sekcją Speed-Ball Dobczyce. Organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie Sportownia i Gmina Dobczyce.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach