XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

19 Listopada 2017, 15:00 -19:00

Kryteria oceny:

  • Powołane przez organizatorów JURY oceni  prezentacje konkursowe  poszczególnych  

    orkiestr  wg.  następujących kryteriów :

  • dobór repertuaru i jego dostosowanie do możliwości wykonawczych

          uczestników,

  •                 poziom artystyczny wykonania,
  • interpretacja i walory artystyczne,
  • kultura wykonawcza.

 

 Termin i miejsce:

  • Przegląd odbędzie się na sali widowiskowej  MOKiS – Myślenice, ul. Józefa     

    Piłsudskiego 20 - dnia 19 listopada 2017 r.  / niedziela / o godz. 15.00.

  • organizatorzy przewidują dla uczestników napoje chłodzące.
  • Do dyspozycji każdej z orkiestr na estradzie znajdować się będą: krzesła, pulpity,

  wzmacniacz do gitary basowej ( Fender ) oraz duży zestaw perkusyjny ( PDP ),-

  • zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa należy złożyć w Myślenickim Ośrodku Kultury

    i Sportu do 30.10. 2017 r. / tel.  /0 – 12/ 272 –  15 – 11  Zbigniew Morawski /

  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie. 

Komentarze

Poinformuj o komentarzach