Wykład "Żaba w trzech częściach czyli upowszechnienie niewiedzy o Wszechświecie"

10 Października 2017, 10:00 -12:30

W ramach projektu "Wiedza to sukces" Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zaprasza na bezpłatny wykład pt.:"Żaba w trzech częściach czyli upowszechnienie niewiedzy o Wszechświecie" który przeprowadzi dr hab. Piotr Homola, 10 października, o godz. 10.00 i 11.30. dr hab. Piotr Homola - doktor astrofizyki i profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, jest inicjatorem i obecnym liderem projektu CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory).

Komentarze

Poinformuj o komentarzach