Szkolenie na temat Jednolitych Plików Kontrolnych dla potrzeb VAT

21 Listopada 2017, 10:00 -11:00

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Wtorki z JPK”, Urząd Skarbowy w Myślenicach organizuje bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców, poświęcone zasadom tworzenia, podpisywania i przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych dla potrzeb VAT.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Myślenicach, przy ul. H. Cegielskiego 2. Z przyczyn organizacyjnych zamiar uczestnictwa w szkoleniu należy potwierdzić telefonicznie najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem, pod numerem telefonu 12 272 42 03 /sekretariat//

Szkolenia związane są ze zmianą przepisów podatkowych. Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach