Koncert "Radośnie o Niepodległej"

17 Listopada 2017, 9:15 -12:00

"Radośnie o Niepodległej" to dwa koncerty połączone z prelekcją oraz wystawą. Koncerty z prelekcją złożone będą z utworów muzyki polskiej nawiązujące do ruchów niepodległościowych, pieśni patriotycznych oraz prelekcji i prezentacji dotyczącej wydarzeń lat 1917-1921, które miały miejsce w powiecie myślenickim.

Integralną częścią projektu będzie wystawa prac plastycznych, inspirowanych ruchami niepodległościowymi, które powstaną podczas imprezy towarzyszącej VI Międzynarodowego Pleneru Artystycznego 2017 w Myślenicach pt. "Radośnie o Polsce".

Projekt stanowi nową formułę wydarzeń historyczno-artystycznych regionu, w których nastąpi łączenie elementów artystycznych, edukacyjnych i historycznych.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach