150-ta rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

4 Grudnia 2017, 18:00 -19:00

Stowarzyszenie Myślenicki Demokratyczny Klub Dyskusyjny pragnie uczcić 150-ta rocznice urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego na jego Kopcu w Osieczanach koło Myślenic. Na uroczystość zapraszamy mieszkańców Osieczan jako gospodarzy tego miejsca, myśleniczan i wszystkich, dla których postać Marszałka jest ważna.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach