Koncert zespołu NORO LIM

30 Grudnia 2017, 19:00 -20:00

Miejsce: Dom Katolicki Myślenice Godzina: 19.00 Termin: 30 grudnia 2017 r. "Jesteś, który jesteś" "Ojcze nasz, który jesteś w niebie..." - te słowa towarzyszą wielu ludziom od urodzenia. Jak często jednak zastanawiamy się nad znaczeniem poszczególnych wersów? Czy prośba "odpuść nam nasze winy" obejmuje naszą pełną świadomość tych win? Czy jesteśmy pewni, że przyjmiemy wszystko, mówiąc "bądź wola Twoja"? Czy przestrzegamy własnego wołania "święć się Imię Twoje"? Czy wiemy, co to znaczy odpuścić winy naszym winowajcom? I wreszcie, czym jest dla nas prośba "zbaw nas ode złego"? Koncert "Jesteś, który jesteś" jest wynikiem naszych wieloletnich przemyśleń, wynikiem mnóstwa rozmów z rozmaitymi ludźmi, wynikiem mozolnego zbierania pojedynczych słów tak, by jak najlepiej oddać głębię, jaką dostrzegamy w Modlitwie Pańskiej.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach