Urząd Skarbowy : Szkolenie "Zmiana w podatku Vat i PIT..."

15 Lutego 2018, 10:00 -12:30

Szkolenie otwarte poświęcone zmianom w przepisach prawa podatkowego, które weszły w życie z dniem 01.01.2018 r..

Panele szkoleniowe:

1. Wybrane zmiany w podatku od towarów i usług wchodzące w życie z dniem 01.01.2018 r., w tym dotyczące Jednolitych Plików Kontrolnych.

2. Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wchodzące w życie z dniem 01.01.2018 r.

3. Zasady składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej – e- deklaracje, wniosek PIT-WZ, usługa PFR;

4. Wystąpienie przedstawiciela ZUS w zakresie: - e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie; - Platforma Usług Elektronicznych (PUE)  - funkcjonalność i możliwości.

Po prezentacji osoby zainteresowane będą miały możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniu 15 lutego 2018 r. od godz 10-tej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Myślenicach przy ul. Cegielskiego 2 /sala szkoleniowa I piętro/ W celu zapewnienia sprawnej organizacji spotkania, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o telefoniczne potwierdzenie zamiaru uczestnictwa, do dnia 13.02.2018 r., pod numerem telefonu 12 272 42 03 /sekretariat/.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach