V Wystawa Przeglądowa mgFoto

16 Lutego 2018, 18:00 -20:00

V Wystawa Przeglądowa Myślenickiej Grupy Fotograficznej, nosi tytuł: #ffffff #000000. W czasach hegemonii koloru, kiedy co minutę do internetu, najbardziej chciwego na fotografię współczesnego medium, trafiają miliony zdjęć, grupa podejmuje wyzwanie cofnięcia się do źrodła - tematem podsumowującym kolejny rok działalności stowarzyszenia jest czerń i biel.

Dlaczego ktoś miałby fotografować w czerni i bieli świat, który jest przecież bezdyskusyjnie kolorowy? Czy jeśli kolorowa fotografia zostałaby wynaleziona przed czarno-białą, ktokolwiek chciałby robić zdjęcia w odcieniach szarości? Pyta Russel Miller, wielokrotnie nagradzany brytyjski dziennikarz i biograf. Chciałby - zdaje się odpowiadać 15 autorów, biorących udział w ekspozycji. I choć wydaje się, że w 192 lata od powstania pierwszego trwałego zapisu ("Widok z okna w Le Gras" - Joseph Nicéphore Niépce 1826 r.) fotografia monochromatyczna na trwałe traci swój prymat, wystawa stanowi ciekawą konfrontację prac z zawężeniem pola koloru. Decyzja o fotografowaniu w nowym porządku czerni i bieli, ciemności i jasności nie jest łatwa.

To odstępstwo od realiów codzienności odbieramy jako modyfikację rzeczywistości - świata jaki znamy i widzimy. Jest czymś, czego trzeba się nauczyć. Warto. Prezentując czarno-białą fotografię jej autor ma możliwość wprowadzenia odbiorcy w świat, który normalnie nie jest jego udziałem. Tu pojawia się pytanie o wciąż niesprecyzowaną rolę fotografa. Jaki jest jego punkt widzenia zza obiektywu aparatu? Obserwuje - aby zatrzymać chwilę w jej zastanym kształcie, czy odbija świat przez pryzmat własnych emocji, albo - idąc dalej, swobodnie kreuje obraz, uwalniając fotografowane fragmenty rzeczywistości od obowiązku realistycznego znaczenia.

Czym jest sama fotografia? Można się spierać; jest dokumentem, świadectwem, ilustracją, od dziesięcioleci rozpiętą pomiędzy funkcją informacyjną po jednej i sztuką po drugiej stronie. Zawsze jest indywidualnym sądem o rzeczywistości. Wystawa jest sumą doświadczeń grupy, ale przede wszystkim konfrontacją, czasem bardzo odległych postaw i doświadczeń jej członków, prezentacją umiejętności i wrażliwości. Z pewnością tworzy niepowtarzalną narrację o naturze i człowieku.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach