Kurs samoobrony dla kobiet

7 Kwietnia 2018, 17:00 -20:00

Straż Miejska w Myślenicach rozpoczyna nabór Pań w wieku 18 – 55 lat, chętnych do udziału w VI edycji Kursu Samoobrony dla Kobiet pod nazwą „BEZPIECZNA KOBIETA”. W ramach szkolenia odbędą się nieodpłatne zajęcia z samoobrony oraz turniej strzelecki.

Projekt „Bezpieczna Kobieta” to rodzaj specjalistycznych treningów, które pozwalają opanować strach wywołany brutalnością napadu, kształtują podstawowe nawyki obronne oraz uczą jak neutralizować działania potencjalnych napastników.

W programie szkolenia uwzględniono miedzy innymi: podstawy wiktymologii (czyli jak nie stać się ofiarą przestępstwa), trening pewności siebie i zachowania przy spotkaniu z napastnikiem. Instruktorzy samoobrony i trenerzy będą uczyć jak panować nad emocjami w sytuacji zagrożenia oraz umiejętnie dopasowywać środki obrony do rodzaju agresji.

Kursantki zapoznają się z prostymi, ale za to bardzo skutecznymi technikami obezwładniania napastnika. Panie dowiedzą się również, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom oraz jak postępować, gdy dojdzie do ewentualnego zagrożenia. Uczestniczki zajęć dowiedzą się także, jak wykorzystać do samoobrony przedmioty codziennego użytku np. torebkę, klucze, książkę, parasolkę, dezodorant, długopis itp.

Kurs będzie prowadzony w systemie weekendowym w soboty w dniach 17 i 24 marca oraz 7 kwietnia 2018 r. w godz. 17.00 – 20.00, w sali sztuk walk przy Hali Widowiskowo Sportowej, ul. Zdrojowej 9 w Myślenicach.

Uczestniczką może być wyłącznie osoba pełnoletnia, wobec której brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia. Zajęcia odbywać się będą na macie judo, na którą wchodzimy w skarpetkach lub boso. Obowiązuje strój sportowy. Warto ze sobą wziąć wodę do picia.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 14,00, na adres e-mail: sm@myslenice.pl, t. burkat@myslenice.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 22.00 pod nr telefonu (012) 639 23 23, 609 600 003.

Decyduje kolejność zgłoszeń, bez znaczenia pozostaje czy ktoś brał już udział kursie czy też pierwszy raz chce spróbować swoich możliwości.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach