„GODNI BY ŻYĆ” - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

17 Maja 2018, 10:00 -14:00

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (PSONI) Koło w Myślenicach zaprasza wszystkich do wspólnego świętowania Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który odbędzie się na Myślenickim Rynku. 

W dniu 17 maja pragniemy zorganizować Dzień Godności Osoby  z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego na wzór państw zachodnich w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Dzień ten jest okazją do uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, jest również okazją do zwrócenia uwagi na bariery istniejące w społeczeństwie m.i. edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp. Uniemożliwiają one funkcjonowanie w miarę możliwości psychoruchowych osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo. Od lat 5 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest wyrażenie sprzeciwu wobec łamania praw osób  z niepełnosprawnościami Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne wyrażają tego dnia swoje zaangażowanie w walkę o takie same dostęp do wszystkich dóbr, z jakich korzystają obywatele, do edukacji, do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych, o ich prawo do niezależnego, godnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Myślenickie Koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządowa, która tworzą rodzice i opiekunowi osób niepełnosprawnych intelektualnie. Świadczona przez nas pomoc, rehabilitacja i edukacja są niezbędne dla naszych podopiecznych.

Prowadzimy szereg placówek takich jak: Ośrodek Wczesnego Wspomagania dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do 7 roku życia, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) dla podopiecznych od 3 do 25 roku życia, który umożliwia relację obowiązku szkolnego oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych, którzy ukończyli 25 rok życia. Ponadto organizujemy szereg imprez integracyjnych dla dzieci i rodziców takich jak Olimpiada Sportowa, Dzień Godności, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziecka oraz Dzień Rodziny, który jest jednocześnie dniem spotkania dla naszych podopiecznych, wolontariuszy i osób wspierających nasze stowarzyszenie itd. W chwili obecnej obejmujemy wsparciem ponad 250 osób: dzieci, młodzież i dorosłych z terenu Powiatu Myślenice i okolic. Osoby niepełnosprawne zaczęły uczestniczyć w lokalnym życiu na równych prawach – są aktywni i szczęśliwi!

 Naszym mottem działania w Stowarzyszeniu jest hasło „Otwórzmy przed nimi życie”. Realizując to hasło wspólnie otwórzmy przed osobami z niepełnosprawnością szansę na godne życie! Bieżący rok jest dla naszej społeczności rokiem jubileuszowym gdyż świętujemy 15 – lecie działalności naszego Stowarzyszenia. Dokładnie 15 lat temu zdeterminowani rodzice powiatu myślenickiego postanowili wziąć w swoje ręce los swoich dzieci i umożliwić im edukacje, rehabilitacje oraz możliwość zdobycia większej samodzielności. Pierwsze spotkanie, którego celem było zawiązanie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo w Myślenicach i złożenie odpowiednich dokumentów celem powołania Kola przez Zarząd Główny PSOUU w Warszawie odbyło się dnia 06. 08. 2003r. W dniu 27. 09. 2003r. Zarząd Główny dokonał rejestracji Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo w Myślenicach oraz powołał do istnienia Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW). Poprzez 15 lat działalności członkowie Stowarzyszenia realizują wyznaczoną sobie misje, której zadaniem jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie
i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych.

Zadaniem realizowanym przez te lata jest także wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból
w gotowość niesienia pomocy innym.

 

Komentarze

 • 07.05.2018 - 15:27
  Ciekawi mnie tylko , czy wtedy po Myślenickim rynku będą się plątać sz'kod'niki i inni zwolennicy aborcji!
  Bo to co wyprawiają ci tzw obrońcy niepełnosprawnych ci m.in. z du'poczesnej te sztirle welgusy to jest nic innego jak HIPOKRYZJA!

  Bo jak można być zwolennikiem zabijania nienarodzonych dzieci (czarne marsze śmierci) a jednocześnie pomagać niepełnosprawnym?!

  Każdy ma prawo do życia nawet to chore dziecko!
  10 Cytuj Zgłoś
Poinformuj o komentarzach