Pcim: Uroczyste obchody Konstytucji 3 Maja

3 Maja 2018, 14:30 -19:00

Obchody rozpoczną się o godz. 14:30 przemarszem pocztow sztandarowych.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach