Śladem Armii Krajowej i Mapa Akcji „Burza” w Myślenicach

25 Maja 2018, 10:00 -15:00

25-26 maja 2018 r. Muzeum Armii Krajowej odwiedzi Myślenice. Na Rynku  stanie mobilna wystawa prezentująca pamiątki i dokumenty dotyczące Akcji „Burza” przeprowadzonej w 1944 roku przez żołnierzy AK. Wydarzenie objęli patronatem: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski a także Muzeum Niepodległości w Myślenicach. 

Podczas pikniku historycznego można będzie wziąć udział w wielkoformatowej grze edukacyjnej, podziwiać pokazy grup rekonstruktorskich, zobaczyć repliki broni i unikatowe zdjęcia. Pracownicy Muzeum AK będą zachęcać mieszkańców do przekazywania pamiątek i świadectw o wydarzeniach związanych z działalnością Armii Krajowej. Materiały te uzupełnią interaktywną mapę prezentującą aktywność AK w Małopolsce.

Akcja „Burza” rozpoczęła się w styczniu 1944 r. w związku z wkroczeniem Armii Czerwonej na Wołyń. Celem militarnym akcji było wyparcie armii niemieckiej z ziem II Rzeczypospolitej, samodzielnie lub wraz z armią radziecką, natomiast celem politycznym przejmowanie władzy przez cywilne struktury Polskiego Państwa Podziemnego na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej terenach i wystąpienie przed Sowietami w roli gospodarza. Działania polskiego podziemia zaangażowały dziesiątki tysięcy osób i objęły swym zasięgiem znaczny obszar wschodnich terenów dawnej Rzeczpospolitej. 

Myślenice odegrały znaczącą rolę podczas tych wydarzeń. 3 lipca 1944 r. rozkazem por. Wincentego Horodyńskiego ps. „Kościesza” powstało zgrupowanie partyzanckie „Kamiennik” a w paśmie Łysiny zbudowano leśną bazę dla oddziałów „Prąd”, „Odwet”, „Szkoleniowy”, dla radiostacji Okręgu i dla komendy Obwodu, z ołtarzem polowym, latrynami, ambonami obserwacyjnymi z kablową siecią łączności, magazynami i parkiem samochodowym. We wrześniu 1944 r. trzon zgrupowania stanowiło 10 oddziałów w sile ok. 700 osób. Członkowie zgrupowania przeprowadzili wiele udanych akcji zbrojnych, m.in. odbicie z aresztu w Dobczycach adiutanta „Kościeszy” „Prawdzica”, atak na oddział Wermachtu  w Szczyrzycu. 28 lipca 1944 r. utworzono Rzeczpospolitą Raciechowicką – największą,  najlepiej zorganizowaną i najdłużej utrzymywaną republikę partyzancką, która 12 września stoczyła zwycięską bitwę z regularnymi oddziałami Wehrmachtu i SS. 

Bohaterowie wielu z tych wydarzeń pozostali zapomniani przez historię, lecz często pamięć o nich przetrwała w przekazach rodzinnych utrwalonych materialnymi pamiątkami. Muzeum Armii Krajowej, podążając szlakiem żołnierzy AK, szuka wszelkich świadectw o wydarzeniach związanych z Akcją „Burza”.

Mobilna wystawa „Śladem Armii Krajowej i Mapa Akcji „Burza” w Małopolsce” w Myślenicach pozostanie przez dwa dni. W piątek, 25 maja od 10 do 15.00 odbędą się spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej, szkolne drużyny będą mogły spróbować swoich sił w grze wielkoformatowej „Śladem Akcji Burza i AK”, zaplanowano także spotkania z historykami i edukatorami z Muzeum AK. W sobotę, 26 maja od 11.00 do 16.00 odbędą się pokazy grup rekonstruktorskich, spotkania z historykami, zbiórkę pamiątek po żołnierzach AK, miniwystawę multimedialną i konkursy z nagrodami.

Udział w grze historycznej wymaga wcześniejszych zapisów pod adresem: akcjaburza@muzeum-ak.pl.

 

 

 

Komentarze

Poinformuj o komentarzach