Pcim: Wielkie zbieranie pamiątek. Przenosimy się w czasie!

28 Września 2018, 9:00 -15:00

W gminie Pcim trwa wielkie zbieranie pamiątek, fotografii i wspomnień po przodkach żyjących w okresie około niepodległościowym. Wszystko za sprawą projektu „Śladami przodków - wokół Niepodległej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu.

Projekt w swoich podstawach opiera się m.in. na stworzeniu szlaku pamięci historycznej obejmującego całą gminę. W tworzeniu treści szlaku będą mieć swój udział, a później być jej aktywnymi propagatorami i odbiorcami także dzieci i młodzież z gminy Pcim, którzy poprzez zakrojone na szeroką skalę zbieranie wspomnianych materiałów pomogą także w stworzeniu wystawy połączonej z promocją publikacji książkowej zawierającej zbiór wybranych materiałów.

– Do współpracy zaprosiliśmy naszego krajana, dr Piotra Sadowskiego, który jako specjalista w tej materii podejmie się opracowania merytorycznego publikacji czy szlaku pamięci historycznej – mówi Michał Hodurek, dyrektor GOKiS w Pcimiu. – Dużą rolę w całym przedsięwzięciu odegrają też nasi partnerzy, czyli wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy oraz Gminna Biblioteka Publiczna – dodaje.

Zdaniem organizatorów wszystkie działania staną się wspaniałą pamiątką w lokalnym wymiarze obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzi ludzie sami przyczynią się do wypracowania rezultatów swoich działań i stanie się to dla nich powodem do dumy, ale przede wszystkim świadomego przeżywania i włączenia się w ten okazały Jubileusz.

– Oczywiście, prócz młodych zapraszamy wszystkich chętnych, którzy być może w swoich domowych archiwach mają zachowane zdjęcia ślubne swoich przodków, listy czy przedmioty codziennego użytku, każda z tych rzeczy może mieć niebagatelny wymiar historyczny, który wiele historii może ocalić od zapomnienia – mówi dyrektor GOKiS.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach