Kalendarz wyborczy: Zgłaszanie list kandydatów na radnych

17 Września 2018, 23:59 -0:00

do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00 zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. 

Komentarze

Poinformuj o komentarzach