Kalendarz wyborczy: Przyznanie numerów dla list komitetów wyborczych

26 Września 2018, 8:00 -23:59

do dnia 26 września 2018 r.

przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

Komentarze

Poinformuj o komentarzach