Zebranie Sprawozdawcze OSP Myślenice Dolne Przedmieście

2 Lutego 2019, 17:00 -20:00

Zebranie Sprawozdawcze OSP Myślenice Dolne Przedmieście odbędzie się 2 lutego o godzinie 17.00 w budynku Dom Strażaka Myślenice Dolne Przedmieście. Obecność członków obowiązkowa. 

Komentarze

Poinformuj o komentarzach