Gmina Wiśniowa: Wybory sołtysów i rad sołeckich

24 Marca 2019, 8:00 -19:00

 

Glosowanie  odbywać się będzie  dla Sołectw:

- Glichów, w siedzibie Zespołu  Placówek Oświatowych  w Glichowie,

- Kobielnik, w siedzibie Zespołu  Placówek Oświatowych  w Kobielniku,

- Lipnik, w siedzibie Zespołu  Placówek Oświatowych w Lipniku,

- Poznachowice Dolne, w siedzibie Przedszkola Samorządowego  w Poznachowicach Dolnych,

- Węglówka,  w siedzibie Szkoły  Podstawowej im.  św.  Józefa w Węglówce,

- Wierzbanowa, w siedzibie Przedszkola Samorządowego  w Wierzbanowej,

- Wiśniowa,  w siedzibie Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu w Wiśniowej.

 

 

Komentarze

Poinformuj o komentarzach