Pcim: Konkurs dla mieszkańców - stwórz logo dla GOKiS

28 Lutego 2019, 8:00 -15:00

W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Pcim. Projekty mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób). Szczegóły oferty zawiera regulamin.

Zapoznaj się z regulaminem.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach