Skomielna Czarna: Warsztaty plastyczne "Pisanie Ikon"

15 Lutego 2019, 20:00 -22:00

W filii GOKiS-u w Skomielnej Czarnej odbędą się warsztaty w pisaniu ikon.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach