Roczna narada PSP z funkcyjnymi OSP z terenu powiatu myślenickiego

16 Marca 2019, 10:00 -12:00

Komendant Powiatowy PSP w Myślenicach organizuje roczną naradę z funkcyjnymi OSP z terenu powiatu myślenickiego, która zostanie przeprowadzona w dniu 16 marca 2019 r. o godz.10:00 w budynku OSP Myślenice Dolne Przedmieście.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach