Gmina Myślenice: Ostatni dzień zgłaszania kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich

22 Marca 2019, 8:00 -15:00

Jak czytamy na stronie UMiG w Myślenicach, zarówno na sołtysa jak i do rady sołeckiej może zostać zgłoszona przez mieszkańców nieograniczona liczba kandydatów. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każda osoba posiadająca bierne i czynne prawo wyborcze.

Zgłaszając kandydata na sołtysa należy dołączyć jego pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę zawierającą podpisy popierające kandydaturę w ilości co najmniej 20 podpisów osób uprawnionych do głosowania w sołectwie.

Natomiast jeśli chodzi o zgłoszenie listy członków Rady Sołeckiej, zawierać ona musi minimum jedno, a maksymalnie cztery nazwiska wraz z pisemnym wyrażeniem zgody na kandydowanie do Rady Sołeckiej i listą poparcia z przynajmniej dziesięcioma osobami uprawnionymi do głosowania. Zgłaszając kandydata na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię, nazwisko, dokładny adres, a także wiek i pesel.

Dokumenty do pobrania na stronie UMiG w Myślenicach.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach