Kobielnik: Inwentaryzacja starych zdjęć

17 Marca 2019, 14:00 -18:00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej serdecznie zaprasza do dzielenia się starymi fotografiami przedstawiającymi lokalne tradycje rzemieślnicze, rękodzielnicze, handlowe, a także stare wiśniowskie jarmarki ,,w działaniu”. Ich fotokopie staną się eksponatami - zbudują plenerową wystawę jaka zaprezentowana zostanie 6 lipca 2019 r. podczas finału projektu ,,Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych - lokalna tradycja w działaniu”.

Inwentaryzacja zdjęć będzie zorganizowana w Strażnicy w Kobielniku.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach