Glichów: Inwentaryzacja starych zdjęć

18 Marca 2019, 11:00 -15:00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej serdecznie zaprasza do dzielenia się starymi fotografiami przedstawiającymi lokalne tradycje rzemieślnicze, rękodzielnicze, handlowe, a także stare wiśniowskie jarmarki ,,w działaniu”. Ich fotokopie staną się eksponatami - zbudują plenerową wystawę jaka zaprezentowana zostanie 6 lipca 2019 r. podczas finału projektu ,,Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych - lokalna tradycja w działaniu”.

Inwentaryzacja zdjęć będzie zorganizowana w Strażnicy w Glichowie.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach