Raciechowice: Sesja rady gminy

15 Marca 2019, 15:00 -18:00

Radni będą obradowali już w najbliższy piątek. W porządku obrad znalazły się 23 punkty. W jednym z nich jest informacja o wystąpieniu prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a także dyskusja nad przebiegiem głosowania podczas II sesji, która odbyła się 3 grudnia 2018 roku.

W programie sesji m.in.:

podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019,
podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy,
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Raciechowice,
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Raciechowice ze stowarzyszenia pod nazwą "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi",
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia gminy Raciechowice do Związku Euroregion "Tatry".

 

Pełny plan dostępny na stronie gminy.

Komentarze

Poinformuj o komentarzach