Gmina Myślenice: Wybory sołtysów i rad sołeckich

7 Kwietnia 2019, 8:00 -14:00

Wybory sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Miasta i Gminy Myślenice zostaną przeprowadzone w Bęczarce, Borzęcie, Bulinie, Bysinie, na Chełmie, Drogini, Głogoczowie, Jaworniku, Jasienicy, Krzyszkowicach, Łękach, Osieczanach, Polance, Porębie, Trzemeśnia, Zasani oraz w Zawadzie.

Zasady oraz tryb wyborów sołtysa i określa statut każdego sołectwa ustanowiony przez Radę Miejską w Myślenicach. Prawo do udziału w wyborach mają mieszkańcy na stałe zamieszkujący na obszarze sołectwa, mający ukończone 18 lat i polskie obywatelstwo.

- Do 22 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przyjmowane będą kandydatury zarówno sołtysów jak i członków rad Sołeckich. Listę kandydatów ogłosimy do 29 marca, natomiast w niedzielę 7 kwietnia w każdym sołectwie zostanie przeprowadzone głosowanie – wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

 

 

Komentarze

Poinformuj o komentarzach