31 lipca 8:00

Ostatni dzień zgłaszania kandydatów do nagrody „Amicus Hominum”

  • 31 lipca 8:00

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. W swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych.

- Szukamy ludzi zaangażowanych społecznie, poświęcających się dla innych i chcemy ich wyróżnić, aby o ich działalności dowiedziało się jak najwięcej mieszkańców. To jest również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych. Pokażmy, że działanie prospołeczne ma sens. Koniecznie zgłośmy kandydatów do nagrody „Amicus Hominum” - zachęca Anna Pieczarka z zarządu województwa.

W sposób szczególny pragniemy docenić zaangażowanie społeczne młodzieży w kategorii konkursu Inicjatywa Młodych, skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące postawę otwartości oraz ideę młodzieżowego wolontariatu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2019 roku. Zgłoszeń mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną. W tym roku chcemy wyróżnić liderów w kategoriach: Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Niepełnosprawnym, Promocja i Ochrona Zdrowia, Sport i Edukacja, Działalność Filantropijna, Inicjatywa Młodych.

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, szczególnie wyróżniająca się na tle innych i zasługująca na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix!

Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej.

Komentarze