29 marca 7:30 - 15:30

Raciechowice: Ostatni dzień zgłoszeń kandydatów na sołtysów i do rad sołeckich

  • 29 marca 7:30 - 15:30

Kandydatów na sołtysów i kandydatów do rad sołeckich można zgłaszać do pełnomocnika wójta ds. wyborów, pani Haliny Adamskiej-Jędrzejczyk do dnia 29 marca 2019 roku do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice.

Kandydat, zarówno na sołtysa jak i do rady sołeckiej, musi otrzymać poparcie co najmniej 15 mieszkańców z miejscowości, z której kandyduje.

Również do dnia 29 marca do godz. 15:30 można zgłaszać kandydatów do Sołeckiej Komisji Wyborczej. Stosowne druki zgłoszeń dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Raciechowice oraz na stronie urzędu.

Komentarze