11 marca 17:00

Warsztaty Muralu: Regio-mural Kliszczacy - pierwszy dzień zgłoszeń do projektu

  • 11 marca 17:00

Stowarzyszenie inicjatyw lokalnych „Talent” zaprasza młodzież klas V-VIII szkół z terenu gminy Pcim na warsztaty muralu pn. REGIO-MURAL KLISZCZACY

Jest pomyślany jako projekt zderzający nowoczesne formy ekspresji z ważną w lokalnej społeczności tradycją regionalną. Głównym celem projektu jest powstanie graffiti regionalnego w widocznych i uczęszczanych miejscach gminy (przejście podziemne dla pieszych w Pcimiu, ekran starej Zakopianki między Stróżą a Pcimiem), narażonych na akty wandalizmu. Graffiti zostanie wykonane przez młodzież szkolną pod okiem doświadczonego grafficiarza.

Zgłoszeń można dokonać do dnia 24.03.2019 poprzez wysłanie zgłoszenia na stronę projektu na Fb.

Szczegóły tutaj.

Komentarze