28 lutego 8:00 - 10:00

Ostatni dzień składania ofert w konkursie na dyrektora SP nr 3 w Pcimiu, SP nr 3 w Stróży i Trzebuni

  • 28 lutego 8:00 - 10:00

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu.

Szczegóły na stronie BIP Gminy Pcim.

 

Komentarze