8 lutego 10:00 - 15:00

Gmina Pcim: Sesja rady gminy

  • 8 lutego 10:00 - 15:00

 

 

Podczas kolejnej sesji radni będą pracować m.in. nad uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim. W planie jest też podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pcim na lata 2017 – 2023”. Będą głosować nad przyjęciem planu pracy rady na 2019 rok oraz planu prac komisji stałych rady gminy.

 

Szczegółowy plan

 

Komentarze