W 2020 roku będzie obowiązywał już całkowity zakaz handlu w niedziele z kilkoma wyjątkami. Zakaz handlu w niedziele nie będzie obowiązywał w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.