15 września 11:00 - 13:00

Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich 2012

  • 15 września 11:00 - 13:00

TERMIN: 15-16 września 2012r.

MIEJSCE: Sucha Polana (Przełęcz Sucha), polana „Kudłacze”.

CEL IMPREZY:

- uczczenie 68. rocznicy walk w rejonie Łysiny
- uczczenie pamięci partyzantów poległych w czasie walk z okupantem niemieckim
- spotkanie pokoleń dawnych i naszych czasów, utrwalenie pamięci tragicznych wydarzeń
- popularyzacja piękna Beskidów i Ziemi Myślenickiej jej przyrody, zabytków i przeszłości
- propagowanie idei krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W zlocie biorą udział turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna pod opieką nauczycieli lub przewodników turystycznych. Uczestnicy zlotu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie
i na własny koszt.

Wpisowe na XXII Zlot Szlakami Walk Partyzanckich wynosi: - młodzież szkolna, opiekunowie grup, członkowie PTTK – 3.00 zł., - pozostali – 5,00 zł.

PROGRAM ZLOTU

SOBOTA DNIA 15.09.2012 R. (NA SUCHEJ POLANIE)

- DO GODZ. 1100 - ZGŁASZANIE SIĘ GRUP TURYSTYCZNYCH I TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH NA SUCHEJ POLANIE

- GODZ. 11.00 – POLOWA MSZA ŚW. W INTENCJI PARTYZANTÓW I POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ Z UDZIAŁEM POCZTÓW SZTANDAROWYCH, KOMPANII HONOROWEJ WP, A NASTĘPNIE APEL POLEGŁYCH, SALWA HONOROWA, ZŁOŻENIE WIEŃCÓW I ZNICZY POD POMNIKIEM

- GODZ. 13.00 - SCENA BATALISTYCZNA BITWY PARTYZANTÓW AK Z WOJSKAMI NIEMIECKIMI PRZEZ GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ

NIEDZIELA DNIA 16.09.2012 R. (OBOK SCHRONISKA NA KUDŁACZACH)

- GODZ. 9.00 – 12.00 – KONKURSY SPRAWNOŚCIOWO-OBRONNE I KRAJOZNAWCZY

- GODZ. 13.00 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW POŁĄCZONE Z WRĘCZENIEM NAGRÓD ORAZ ZAKOŃCZENIE ZLOTU

- GODZ. 13.15 – POWRÓT DO MYŚLENIC TRASĄ: SCHRONISKO KUDŁACZE – ŚLIWNIK – MYŚLENICE

Komentarze