21 października 8:00 - 15:00

Ostatni dzień przyjmowania prac: III Powiatowy Konkurs Poetycki Im. Elżbiety Guśpiel

  • 21 października 8:00 - 15:00

Konkurs ma na celu podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, odkrywanie nowych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów, wyłonienie osób uzdolnionych poetycko, rozwijanie wrażliwości i zdolności literackich, promocja ich twórczości oraz upamiętnienie twórczości poetki Elżbiety Guśpiel.

Skierowany jest do wszystkich twórców bez względu na wiek.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora trzech prac (dotąd nie publikowanych ) w trzech egzemplarzach. Każdy utwór należy podpisać godłem. Wiek należy wpisać obok godła. Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zwierającą rozwiązanie godła - imię , nazwisko, adres, wiek, telefon, e-mail. krótki życiorys.

UWAGA! koniecznie każdy wiersz w trzech egzemplarzach prosimy przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
32-432 Pcim 563
Z DOPISKIEM „POWIATOWY KONKURS POETYCKI Im. Elżbiety Guśpiel „

Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych: Dzieci – do 13 r.ż, Młodzież – od 14 do 18 r.ż, Dorośli – od 18 r.ż

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni na „Wieczorek Poetycki” na którym będą mieć możliwość zaprezentowania swoich wierszy.
Zgłoszenia można przesyłać do 21 października 2013r.

Komentarze