8 grudnia 12:00 - 13:00

Rondo Śródmieście: Otwarcie

  • 8 grudnia 12:00 - 13:00

Oficjalne otwarcie Ronda w Śródmieściu odbędzie się w sobotę 8 grudnia o godz. 12. 

Rondo w Myślenicach - Śródmieściu jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych Powiatu Myślenickiego w 2012 r., którą zrealizowano w ramach projektu pn.: "Poprawa płynności ruchu w centrum Myślenic poprzez przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych K 1935 i K1967 na rondo", finansowanego ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe.

Komentarze