14 września 11:00 - 14:00

Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich 2019

  • Sucha Polana
  • 14 września 11:00 - 14:00
  • Wstęp Bezpłatny

W tym roku mija 75 rocznica krwawych wydarzeń i ciężkich walk partyzanckich w rejonie Łysiny. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Lubomir” w Myślenicach po raz 29 organizuje Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich na Suchej Polanie. Ten odbędzie się 14 września o godzinie 11:00, w 75 rocznicę utworzenia Rzeczpospolitej Raciechowickiej, zwycięskiej Bitwy pod Łysiną oraz tragicznych pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej.

 

PROGRAM ZLOTU

Sobota 14 września 2019 r. (na Suchej Polanie)

- do 10 :30 - zgłaszanie się grup turystycznych i turystów indywidualnych na Suchej Polanie

- 10 :40 – wręczanie odznaczeń i medali

- 11 :00 – polowa Msza św. w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych, a następnie Apel Poległych, złożenie wieńców i zniczy pod Pomnikiem

- 12 :15 – Wykład o działaniach Armii Krajowej w masywie Lubomira w czasie II wojny Światowej

- 12 :45 – Okolicznościowe przemówienia

- 13 :15 – Koncert młodzieży

- 13 :30 – rozpoczęcie konkursów

- 14 :00 - Rekonstrukcja historyczna bitwy partyzanckiej

- 15 :30 – Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród dla uczestników konkursów

- po 15 :30 – Ognisko Turystyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W zlocie biorą udział turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna pod opieką nauczycieli lub przewodników turystycznych.

Uczestnicy zlotu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i na własny koszt, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej.

Wpisowe na XXIX Zlot Szlakami Walk Partyzanckich wynosi: normalne 10 zł ulgowe 5 zł w ramach wpisowego uczestnikowi przysługuje znaczek zlotowy oraz posiłek.

Ulgi przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej w zorganizowanych grupach.

Zgłoszenia grupowe przyjmowane będą w lokalu Oddziału PTTK Myślenice Rynek 27, II piętro, w środy w godz. 16 00 -18 00 lub tel. 513 76 99 49, mail: pttk.myslenice@gmail.com lub w dniu Zlotu, przy zgłoszeniach zbiorowych należy przedłożyć listę imienną uczestników z jej opiekunem.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

- bezpłatne pole namiotowe przy schronisku PTTK Kudłacze

- potwierdzenie zdobytych punktów GOT

- znaczek pamiątkowy z XXIX Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich

- posiłek dla uczestników, którzy opłacili wpisowe

- prawo udziału w konkursach z nagrodami

KONKURSY

- konkursy sprawnościowo-obronne

- krajoznawcze

- przyrodniczy

 

Komentarze