27 sierpnia 13:00 - 17:00

XII sesja rady powiatu myślenickiego

  • 27 sierpnia 13:00 - 17:00

 

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XI sesji.

Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

Wystąpienie przedstawiciela Małopolskiego Oddziału NFZ.

Pytania do przedstawiciela NFZ.

Przedstawienie przez Nadzór Wodny w Bochni sprawozdania za rok 2018.

Przedstawienie przez Nadzór Wodny w Myślenicach sprawozdania za rok 2018.

Przedstawienie przez Nadzór Wodny w Suchej Beskidzkiej sprawozdania za rok 2018.

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 67).

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 77).

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 78 ).

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali na cele mieszkaniowe (druk nr 80).

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 81).

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej Nr K1944 w miejscowości Siepraw oraz drogi powiatowej K1945 w miejscowości Siepraw ( druk nr 82).

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenie Gminie Raciechowice do realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej K1623 w m. Krzesławice w gm, Raciechowice polegającego na realizacji remontu chodnika i budowy nowego przy drodze powiatowej nr K1623 Zegartowice – Góra Św. Jana w miejscowości Krzesławice (druk nr 83).

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubień do realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej K1625 w m. Tenczyn w gm. polegającego na realizacji budowy nowego chodnika (ok. 40m) przy drodze powiatowej nr K1625 Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w m. Tenczyn (druk nr 79).

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego (druk nr 84).

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego (druk nr 85).

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 r. (druk nr 86).

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/31/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk Nr 87 ).

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r (druk Nr 88 ).

Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

Wolne wnioski i oświadczenia.

Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

Zakończenie XII sesji.

Komentarze