18 września 8:00 - 14:00

XXXVI Sztafeta Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh

  • 18 września 8:00 - 14:00

Komitet Organizacyjny XXXVI Sztafety Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh, pod Patronatem Honorowym Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, serdecznie zaprasza reprezentacje szkół podstawowych i średnich z powiatu myślenickiego i zaprzyjaźnionych powiatów, reprezentacje innych organizacji (w tym służb mundurowych) oraz indywidualnych biegaczy do udziału w kolejnym biegu sztafetowym, który odbędzie się 18 września 2019 roku, na trasie: Wiśniowa – Dobczyce.

Zgłoszenia do udziału w biegu (wyłącznie pisemne na przygotowanym formularzu) przyjmowane będą do dnia 13.09.2019 roku pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 27 16 757 lub 533 990 660; e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl (oryginały należy przedłożyć w dniu biegu).

Obowiązują imienne listy zawodników z oświadczeniami o ubezpieczeniu, kwalifikacji zawodników do grupy A zajęć z wychowania fizycznego oraz o zapoznaniu się z klauzulą RODO. Każdy pełnoletni uczestnik biegu/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO oraz do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.mgokis.dobczyce.pl

Zachęcamy Państwa do licznego udziału w imprezie, której założeniem jest nie tylko współzawodnictwo sportowe, ale i upamiętnienie pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika. Mamy nadzieję, że ta żywa lekcja historii, o wydźwięku patriotyczno–wychowawczym, przybliży młodym ludziom wydarzenia, jakie miały miejsce przed laty oraz pozwoli patrzeć na teraźniejszość w kontekście przeszłych wydarzeń.

PROGRAM

8:00 Msza św. na cmentarzu parafialnym w Wiśniowej. Apel poległych z udziałem wojskowej asysty honorowej.
9:15 Zbiórka drużyn przy RCOS w Dobczycach
9:30 Odprawa kierowników w RCOS w Dobczycach
10:15 Rozpoczęcie uroczystości w rynku w Dobczycach
10:30 Apel poległych z udziałem wojskowej asysty honorowej oraz wystawienie warty honorowej przy grobie nieznanego żołnierza w Dobczycach
10:45 Rozwiezienie uczestników na trasę
11:30 Start pierwszych zawodników w Wiśniowej
ok. godz. 12:30 przybycie zawodników na metę w Dobczycach
13:45 Ogłoszenie wyników, wręczenia pucharów i dyplomów

 

Komentarze