12 września 12:00 - 14:00

Mobilny punkt NFZ w Myślenicach

  • 12 września 12:00 - 14:00

Mobilny punkt MOW NFZ będzie zlokalizowany w szpitalu (ul. Szpitalna 2), przy rejestracji.

Przy stoisku każdy chętny będzie mógł uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ, potwierdzić profil zaufany, uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta – IKP oraz potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zainteresowani uzyskają także informacje nt. praw pacjenta, zasad udzielania świadczeń, refundacji wyrobów medycznych.

 

Komentarze