30 września 15:00 - 17:00

XVI sesja rady miejskiej w Myślenicach

  • 30 września 15:00 - 17:00

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII-tej i XIV-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury zmienionej Uchwała Nr 84/XII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2019 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
9. P r z e r w a.
10. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
11. Komunikaty.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie

Komentarze