24 lutego 15:00 - 18:00

XXII sesja rady miejskiej w Myślenicach

  • UMiG Myślenice
    Rynek 8/9
  • 24 lutego 15:00 - 18:00

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr 90/XIV/2019 r. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice zmienionej Uchwałą Nr 134/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019 r.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 121/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.

 

Komentarze