18 czerwca 10:30 - 12:32

Myślenickie Inicjatywy Lokalne 2020

  • 18 czerwca 10:30 - 12:32

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do skorzystania z programu grantowego Myślenickie Inicjatywy Lokalne 2020. Inicjatywa lokalna to nowy sposób realizacji pomysłów mieszkańców.

Wnioski na działania kulturotwórcze i działania kulturalne w Internecie mogą składać mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice indywidualnie, grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. Grupa nieformalna to co najmniej 3 osoby, które mają wspólny pomysł na działanie w sferze kultury.

Myślenickie Inicjatywy Lokalne będą finansowane ze środków budżetu Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w ramach zadania Inicjatywy Lokalne 2020. Jedna Myślenicka Inicjatywa Lokalna może być dofinansowana maksymalnie kwotą 3000 zł.

Szczegóły i regulamin stronie internetowej MOKiS.

 

Komentarze