21 sierpnia 16:00 - 17:00

Spotkanie pamięci w 78-mą rocznicę deportacji myślenickiej społeczności żydowskiej do obozu zagłady w Bełżcu

  • Myślenice
    Rynek
  • 21 sierpnia 16:00 - 17:00

Zagłada myślenickich Żydów, która dokonała się prawie osiemdziesiąt lat temu, to tragiczna karta historii miasta i rana tak bolesna, że trudno jej się zabliźnić do dziś. Każdego roku, pod tablicą pamięci na Rynku spotykają się Ci, którzy pamiętają; potomkowie ofiar, współmieszkańców, sąsiadów, wszyscy nie-obojętni wobec wydarzeń przeszłości. Ze względu na to, iż 22 sierpnia przypada w dzień Szabatu, w tym roku, wyjątkowo, tradycyjne spotkanie myśleniczan pod tablicą pamięci odbędzie się 21-go sierpnia, w piątek, o godzinie 16.00.

Ze względu na prace rewitalizacyjne na Rynku organizatorzy wydarzenia, Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice", proszą o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominają o obowiązujących zasadach sanitarnych: zachowaniu odległości oraz konieczności użycia maseczek zasłaniających usta i nos.

Komentarze