20 października 12:00 - 14:00

Raciechowice: Upamietnięnie Polaków ratująćych Żydów pod okupacja niemiecką

  • 20 października 12:00 - 14:00

We wtorek 20 października w Gruszowie (Gmina Raciechowice) odbędą się uroczystości upamiętniające Polaków ratujących Żydów pod okupacja niemiecką.

W czasie uroczystości odsłonięta zostania tablica poświęcona Anieli i Franciszkowi Szewczykom, mieszkańcom Gruszowa, którzy podczas II wojny światowel nieśli pomoc żydowskim współobywatelom z rodzin Goldbergów oraz Federgrun.

Komentarze