8 stycznia 8:00 - 14:00

Sułkowice: Gminny konkurs szopek, gwiazd Betlejemskich, stroików i kartek świątecznych 2020

  • 8 stycznia 8:00 - 14:00

 

W celu podtrzymania tradycji Świąt Bożego Narodzenia - wykonywania szopek i odwiedzania domów przez kolędników, Sułkowicki Ośrodek Kultury organizuje coroczny Konkurs Szopek, Gwiazd Betlejemskich, Stroików oraz Kartek Świątecznych.

Szopki oceniane są w 3 kategoriach: mała, średnia i duża, a w ocenie uwzględnia się: nawiązanie do tradycji szopy, stajni betlejemskiej, wprowadzenie figur, oświetlenia, zastosowane materiały, staranność i pracochłonność wykonania i ogólne wrażenia estetyczne.

Stroiki, gwiazdy betlejemskie oraz kartki świąteczne wykonywane są techniką dowolną, a w ocenie uwzględnia się: pomysłowość, staranność, własnoręczne wykonanie, zachowanie tradycji, nawiązanie do idei Świąt Bożego Narodzenia, ogólne wrażenie.

Ponadto kartki świąteczne będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 1) Przedszkole, 2) Szkoła Podstawowa kl. I-III, 3) Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII, 4) Szkoły ponadpodstawowe i dorośli. 5) inne

Podpisane prace należy dostarczyć do Sułkowickiego Ośrodka Kultury – ul. 1 Maja 70, do 08.01.2021 r. w godzinach otwarcia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18.01.2021 r. na stronie www.sok.sulkowice.pl. Wręczenie nagród odbędzie się 25.01.2021 r.

W konkursie będą oceniane tylko prace z terenu Gminy Sułkowice

 

Komentarze