17 stycznia 1:00 - 23:59

Konkurs na recenzję książki - "Najlepsze 2020"

  • 17 stycznia 1:00 - 23:59

Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaprezentowanie książki przeczytanej (niekoniecznie wydanej!) w 2020 roku, która wywarła na nim największe wrażenie.

Należy napisać krótką recenzję, przynieść lub przesłać do biblioteki na adres biblioteka@myslenice.pl. Najciekawsze teksty zostaną opublikowane na Facebooku Biblioteki, stronie internetowej oraz na miasto-info.pl. Organizator dla uczestników przewiduje nagrody.

Recenzje (max. 1 strona znormalizowanego maszynopisu) należy przesłać do 17.01.2021 r., w tytule wiadomości wpisując Najlepsze 2020.

Więcej informacji oraz regulamin na stronie: https://biblioteka.myslenice.pl/2020/12/04/najlepsze-2020/

Komentarze