15 stycznia 12:00

XXI Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Zimowych - edycja online 2021

  • 15 stycznia 12:00

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS oraz Miasto i Gmina Myślenice zapraszają na XXI Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Zimowych (edycja online 2021).

Ze względu na panującą pandemię, konkurs odbędzie się w formie on-line. Zapraszamy do prezentacji dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Organizatorzy po raz pierwszy zapraszają do prezentacji rodzinnej. Ponieważ konkurs ma formułę otwartą, na zgłoszenia czekają nie tylko z terenu Gminy Myślenice. 

Nagrywajcie swoje występy i przysyłajcie je do za pośrednictwem formularza dostępnego na www.mokis.myslenice.pl oraz w wydarzeniu na facebooku.

Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane osoby, które przyślą zarówno formularz zgłoszeniowy jak i nagranie. Termin przysłania formularza mija 12 stycznia 2021 r. o godz. 16:00. Termin przysłania nagrania mija 15 stycznia 2021 r. do godz. 12:00. Uczestnicy mogą przysłać wyłącznie jedno zgłoszenie kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce zimowej, wykonanej w języku polskim.

 

Komentarze