27 lutego 9:00 - 18:00

Zostań ratownikiem GOPR

  • 27 lutego 9:00 - 18:00

Jak zostać ratownikiem górskim ?

Twoją pasją są góry ? Chcesz pomagać ludziom ?

Zostań Ratownikiem Górskim

Grupa Podhalańska GOPR zaprasza w swoje szeregi.

Każdego roku końcem lutego Grupa Podhalańska GOPR (dokładny termin ogłoszony wcześniej WWW, FB) organizuje Egzamin Wstępny na Kandydata na Ratownika Górskiego.

Jeżeli znasz dobrze góry, masz dobrą kondycję, umiesz jeździć na nartach – możesz przystąpić do egzaminu wstępnego.

Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu do GOPR oraz posiadać niezbędny sprzęt do sprawnego poruszania się w warunkach zimowych w górach i na stoku narciarskim. Osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje, np. kurs KPP, uprawnienia przewodnickie, PZN, PZA, itp.) powinny zabrać dokumenty je potwierdzające na egzamin. Zaleca się stosowanie sprzętu skitourowego.

Egzamin składa się z czterech części: 

Część kondycyjno-techniczna – wyjście na czas na Turbacz w oparciu o szlak zielony z Długiej Polany wg wyznaczonej trasy (część przejścia będzie miała techniczny charakter) z ekwipunkiem potrzebnym do odbycia egzaminu. Limit czasu – ustalony w dniu egzaminu przez ratownika, (przyjście za Instruktorem dyskwalifikuje z dalszej części egzaminu !)

Część narciarska – zjazd na nartach z Turbacza na Długą Polanę (jazda w zróżnicowanym terenie), a następnie jazda na stoku Długa Polana (hamowanie pługiem do zatrzymania, ześlizg boczny, skręt „Stop”, jazda dowolna) - Ocena Instruktorów. Skala 1-5.

Część teoretyczna – ogólna znajomość pasm górskich w Polsce i szczegółowa znajomość terenu działania Grupy Podhalańskiej + ogólna wiedza o górach – przeprowadzona w formie pisemnej. Zaliczenie min. 60%.

Prezentacja osobista - indywidualne wystąpienie/rozmowa przed Komisją Egzaminacyjną (ok. 2 -5 min.) tematy: działalność górska, motywy przyjścia do GOPR, przydatne umiejętności oraz uprawnienia). Ocena Instruktorów. Skala 1-5.

Kolejne etapy rekrutacji.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu kandydackiego należy w ustalonym przez GOPR czasie (zazwyczaj około miesiąca) odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Naczelnikiem Grupy oraz złożyć w Stacji Centralnej Grupy następujące dokumenty:

Życiorys z uwzględnieniem działalności górskiej,

Podanie o przyjęcie na kandydata podpisane przez dwóch ratowników GP GOPR

tzw. wprowadzających – osoby nie znające osobiście ratowników mogą o tym poinformować już podczas odczytywania wyników z egzaminu, w takim wypadku GOPR pomoże w znalezienie wprowadzających.

Ewentualne kserokopie potwierdzeń posiadania dodatkowych kwalifikacji (np. kursu KPP, uprawnień przewodnickich, PZN, PZA, itp.) 

Więcej informacji oraz pytania prosimy kierować mailowo na adres:  szkolenie@gopr-podhale.pl lub telefonicznie - 182676880. Rafał Zmarz - Szef Szkolenia Grupy Podhalańskiej GOPR (tel: 693 540 018)

Komentarze